Obxetivos

Obxectivo xeral

Impulsar a transferencia de coñecementos científico tecnolóxicos entre a universidade e a sociedade na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través da creación  de novos vehículos entre a transferencia e a consolidación de aqueles xa existentes con maiores tasas de éxito.

 

Obxectivos específicos

  • Detectar, analizar e desenvolver as complementariedades da I+D+i transfronteiriza.
  • Deseñar unha metodoloxía conxunta e común para a posta en marcha e consolidación de vehículos de transferencia eficaces que contrarresten as debilidades actuais.
  • Consolidar os spin-off como instrumentos protagonistas do proceso de transferencia tecnolóxica.
  • Optimizar as medidas de apoio á innovación para as PEMES xa existentes, específicamente as de aqueles sectores estratéxicos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
  • Desenvolver, testar e implementar novos vehículos para a transferencia de coñecementos e tecnoloxías entre PEMES e centros de investigación en sectores representativos da Eurorrexión.