Proxecto VT

O proxecto VT (Vehículos de Transferencia) trata de abordar, dende unha perspectiva transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal, as posibilidades das distintas vías de transferencia de coñecemento dende a universidade á empresa. A investigación baixo contrato, a transferencia vía licenza e a creación de empresas de base tecnolóxica son os tres eixes clave de traballo deste proxecto no que se pretenden explorar as novas posibilidades que ofrece a cooperación entre as distintas institucións implicadas nos procesos de transferencia na Eurorrexión.

MOGUVAL: Modelo Guía de Valoración

Disponible de forma gratuita MOGUVAL ->.
MOGUVAL es una herramienta de planificación económico-financiera orientada a la valoración de proyectos empresariales cuya base es el derecho de explotación de una patente o un resultado de investigación obtenido mediante un contrato de transferencia.

Mapa transfronterizo de recursos de I+D+i

Xa se pode acceder ao MAPA TRANSFRONTERIZO DE RECURSOS DE I+D+i coas fichas descritivas dos principais investigadores da Eurorexión Galicia-Norte de Portugal nas áreas TIC, Tecnoloxías Medio ambientais e Novos Materiais. De fácil funcionamento, permite buscas por rexión, tecnoloxía e tipo de entidade.